Abstinenser

Tømmermænd er en meget mild form for abstinenser. Andre kraftigere abstinenser er koldsved, rysteri - især på hænderne, urolig mave. I svære tilfælde forekommer Delirium Tremens - en tilstand med kramper og hallucinationer. Delirium Tremens kan være dødelig.

Abstinenserne kommer, fordi kroppen mangler alkohol. Abstinenserne kan afhjælpes ved at indtage alkohol. Indtagelse af stoffet, for at hindre - eller dæmpe - abstinenser, er kendetegnende for vanedannende stoffer.

Piller

Det kan i nogle tilfælde være uhensigtsmæssigt at indtage alkohol, typisk hvis man ikke ønsker at lugte af alkohol på arbejdspladsen. Læger udsteder i mange tilfælde medicin, der kan ophæve abstinenserne. Det er især beroligende piller, der desværre også kan være vanedannende. Ydermere kan der opstå helt utilsigtede virkninger, når man blander alkohol og piller. En alkoholiker bagatelliserer ofte sit alkoholproblem overfor lægen, hvilket foranlediger lægen til at tro, at problemerne ligger andetsteds. Mange alkoholikere - især kvinder - har også et misbrug af piller. Piller eller alkohol - i begge tilfælde er der tale om, at man ikke kan fungere uden at indtage stoffet - i begge tilfælde er man blevet afhængig.

DCAA har en interessant artikel "Receptfælden" på sin hjemmeside. Artiklen beskriver nogle sammenhænge mellem piller og alkoholisme. Artiklen kan downloades som PDF fil fra www.dcaa.dk 

Der er yderligere information om afhængighedsskabende benzodiazepiner på www.benzoinfo.dk 

Funktionspromillen

I mange tilfælde kan en alkoholiker faktisk ikke fungere uden en vis mængde alkohol i blodet. Opgaven bliver, at have så meget alkohol i blodet, at man kan fungere uden at være fuld - funktionspromillen. Mange alkoholikere er eksperter i konstant at befinde sig indenfor denne grænse mellem ædru og fuld; men der kræver selvfølgelig en konstant tilførsel af alkohol. I sene stadier af alkoholisme kan kroppen ikke længere tåle selv små mængder alkohol - alkoholikeren bliver let fuld, og der bliver endnu vanskelige at holde sig indenfor den stadig snævrere grænse.

Alkoholikeren vil gøre temmelig meget for at undgå abstinenser, og dermed afsløre sig selv. Alkoholikeren er dybest set flov over sit misbrug og forsøger på forskellig vis at skjule det. Mange ansatte er "nødt til" at smutte på toilettet i løbet af arbejdsdagen - for at drikke medbragt alkohol - eller drikker mere end en enkelt øl til frokost - eller forlader arbejdspladsen i frokostpausen.

Alkoholikeren påtager sig uopfordret opgaver i hjemmet for at kunne snige sig til en genstand - rydde op i garagen - lufte hunden (forbi bodegaen). Alkoholikeren "opbygger" små lagre alkohol mange steder, for at sikre sig, at der altid er rigelige mængder til rådighed.

 

 tilbage    home     sitemap     fremad
tilbage home  sitemap fremad