Hvordan behandles alkoholisme?
antabus - terapi - minnesotakur

Ofte anvendes en såkaldt Minnesotakur ved behandling af alkoholisme. Minnesotakuren er beskrevet på de følgende sider.

En anden metode er kognitiv terapi. Du kan læse mere om kognitiv terapi her
En længere beskrivelse finder du på  www.misbrugsnet.dk/fagligt/kognitiv_terapi.html

Alkoholikeren ved jo godt selv, at han/hun drikker for meget. Længere tids alkoholindtag påvirker både fysisk og psykisk.

Man kan henvende sig til egen læge, som ofte kan henvise til anden behandling.

Hvis du ikke ønsker at blande "det offentlige" ind i dit problem, kan du ringe til en offentlig eller frivillig organisation. Du kan oftest ringe anonymt. 

Det er vigtigt, at en læge inddrages. Der kan være andre komplikationer end alkoholisme, og eventuel medicin skal tilpasses - måske får du medicin allerede på grund af stress eller søvnløshed. Der skal muligvis bruges abstinenshæmmende medicin, som desværre ikke er uden bivirkninger.

Det kan i nogle tilfælde være livsfarligt at tage "en kold tyrker" - altså blot holde op med at drikke.

Behandling er ofte kombineret med indtagelse antabus. Antabus er et stof, der forhindrer kroppen i at nedbryde alkohol. Antabus fjerner ikke den psykiske trang til alkohol. Lysten til en genstand vil fortsat være der. Mange antabuskure ender da også med, at når antabussen er ude af kroppen, trænger alkoholikeren til en drink. Fordi man er stolt over at have gennemført kuren, og for at vise at man sagtens kan styre sit alkoholforbrug.

Desværre forekommer det en alkoholiker vanskeligt at styre sit forbrug - et vigtigt kendetegn på alkoholisme. Man begynder igen at "trænge" til en genstand lidt for ofte.

Derfor bør en antabusbehandling følges op af en terapeutisk behandling. Antabus forhindrer simpelthen personen i at drikke. Herved opnås, at personen ikke er påvirket, når anden behandling påbegyndes. 

Den meget snedige alkoholiker tager samtidig medicin som ophæver virkningen af antabus - men hvem er det egentlig, der er snedig? Antabus blev "opfundet" i Danmark i 1948. Halvdelen af verdens antabus bruges i Danmark, så andre lande fravælger behandling med antabus.

Anden behandling er blandt andet samtaleterapi, hvor man prøver at finde årsager til drikkeriet samt værktøjer til at håndtere problemer uden alkohol. Der findes en lang række terapiformer.

Alkoholikeren oplever ofte, at behandleren (lægen, psykologen, psykiateren) ikke forstår alkoholikeren. At alkoholikerens problemer er meget personlige og meget specielle - at man måske oven i købet lider af en hidtil ukendt sygdom, der indeholder nogle interessante medicinske udfordringer. Derfor anvendes gruppeterapi også i behandlingen  - nemlig at man oplever, at man ikke er den eneste i hele verden med netop de problemer.

Lægen kan sammen med kommunen finde en hensigtsmæssig behandling, under hensyntagen til familien f.eks. mindre børn. Der er flere behandlingsmuligheder, internat, dag- og aftenbehandling.

I Danmark varetages behandling af alkoholisme - i øvrigt alt misbrug - af kommunerne. 

Der findes lang en række institutioner - klik her - og der kommer stadig nye behandlingstilbud, ligesom der findes mange privatpraktiserende alkoholkonsulenter.

Man skal være meget opmærksom på, at efter endt behandling følger efterbehandling. Efterbehandling vil sige jævnlige møder med ligesindede. Efterbehandling kan strække sig over flere år.

 

tilbage   home    sitemap   fremad
tilbage home  sitemap fremad