Hvad er en Minnesotakur?

En Minnesotakur er en terapeutisk behandling. Målet med en Minnesotakur er afholdenhed. Midlet er forståelse af sygdommen, viden om alkoholisme, indsigt i og forståelse af egen situation samt værktøjer til at håndtere hverdagen uden brug af alkohol.

Alkoholisme opfattes som en sygdom. Et vigtigt kendetegn er kontroltabet. Det vil sige, at man har mistet evnen til at kontrollere hvor meget, der skal drikkes. Drikkeriet påfører personen fysiske, psykiske, familiemæssige og økonomiske skader. På trods af indlysende ufornuft, fortsætter alkoholikeren med at drikke, ofte uden selv at vide hvorfor.

En Minnesotakur begynder med en afgiftning, det vil sige at alkoholen skal ud af kroppen. Dette job klarer kroppen udmærket selv; men måske skal der anvendes støttemedicin for at undgå de værste - både fysiske og psykiske - abstinenser. Derudover lider personen ofte af vitaminmangel - specielt B vitamin, fordi alkohol blokerer for optagelsen af B vitamin. Mangel på B vitamin kan føre til nervebetændelse, hvilket viser sig ved, at personen går med stive ben. Det føles som om senerne er for korte - for andre ser det ser ud som om vedkommende har gjort i bukserne. Alkoholrelateret nervebetændelse behandles med store doser B vitamin.

Efter afgiftning begynder den egentlige behandling, som består af en kombination af:

  • gruppeterapi i små grupper 
  • foredrag om alkoholisme
  • praktisk arbejde (rengøring, tøjvask, opvask, havearbejde - et eller andet fysisk arbejde)

I gruppeterapien lærer alkoholikeren først og fremmest om sig selv - ved blandt andet at høre på andre. Gruppeterapien er præget hudløs ærlighed i en overordentlig tillidsfuld atmosfære. Alkoholikeren vil ofte hårdnakket benægte, at der overhovedet er et problem - netop her er gruppeterapi uovertruffen. Gruppeterapien ledes oftest af en person med en terapeutisk uddannelse "der selv har været turen igennem" og som derfor umiddelbart forstår og respekterer alkoholikerens problemer.

Foredragene anvendes for at give alkoholikeren konkret viden om alkoholisme. Foredragsformen gør, at den enkelte kan føle sig anonym i mængden.

Tilsammen giver de tre ting en struktureret hverdag, hvor større personlig indsigt i egen situation øger livskvaliteten. Efterhånden som forløbet skrider frem, afløses håbløshed af livsglæde. Alkoholikeren skal gennemleve en lang række følelser, som til tider kan være psykisk hårdt.

Ofte har alkoholikerens destruktive adfærd ført til magtesløshed og derefter selvhad. Selvhadet opstår, fordi alkoholikeren er endt i en situation, som ikke kan kontrolleres, styres eller øves indflydelse på (alkohol kontrollerer alkoholikeren - fuldstændigt). Følelsen af selvhad, opstået som følge af magtesløshed, kendes blandt andet fra soldater under langvarigt psykisk pres.

Ændring i følelser

frygt

frustration

vrede

krænket

forfulgt

misforstået

svigtet

mismodig

flov

skamfuld

konfliktsky

peoplepleaser

stress

håb

tryghed

ro

respekteret

accepteret

respekteret

tillid

livsglad

ærlig

håbefuld

sige nej

egne meninger

tålmodighed

En Minnesotakur bygger på Anonyme Alkoholikeres principper. Man kan populært sige, at en Minnesotakur er et kursus i alkoholisme og en introduktion til AA's 12 trin program, samtidig med at det foregår under betryggende rammer i et medicinsk overvåget miljø.

JelupSHORT.jpg (14947 bytes) Klik på billedet for detaljer
Selvom Minnesotakuren fra starten mødte meget modstand fra professionelle behandlere - først og fremmest var den uvidenskabelig - er det stadig den mest benyttede og effektive behandling af alkoholikere.

Det er imidlertid vigtigt at skelne mellem netop Minnesotakur og Anonyme Alkoholikere. Minnesotakur er behandling - Anonyme Alkoholikere er forslag til en livsførelse uden alkohol.

En Minnesotakur varer (i Danmark) mellem fire og otte uger.

 

tilbage   home   sitemap   fremad  
tilbage home  sitemap fremad