Kognitiv terapi (kopieret fra netdoktor)

Kognitiv terapi er en terapiform som fokuserer på, hvad patienten tænker om sig selv og sine vanskeligheder. Metoden har specielt været brugt mod depression og angst, men kan også bruges til de fleste psykiske problemer som egner sig til samtalebehandling.

Mennesker som bliver deprimerede, har for eksempel en tendens til at tænke negativt om sig selv. De føler de ikke kan slå til og måske at de er moralsk forkastelige, og glemmer let de positive sider der trods alt er. De føler også ofte, at andre ser ned på dem og undgår dem. Mennesker som har angst, har også mange tanker om sig selv som forstærker angsten. De undgår bestemte situationer, fordi de tænker at de da sikkert får angst, og heraf følger at de også føler, at de ikke mestrer ret mange situationer særligt godt.

Oftest tager terapeuten og patienten udgangspunkt i at udforske, hvilke tanker eller forestillingsbilleder som udløser de negative reaktioner. Det lægges vægt på at finde andre tanker og billeder, som kan erstatte dem som udløser de negative følelser. Man tager udgangspunkt i de positive sider og færdigheder patienten har og som er væk i alt det negative.

Det er vigtigt at patienten derefter afprøver disse nye måder at tænke på i dagligdags situationer. Derefter drøfter terapeuten og patienten de nye erfaringer. Ofte kombineres hjælp til at tænke anderledes med hjælp til at handle anderledes. På den måde oplever patienten at kunne mestre vanskelige situationer og dermed får højere tanker om sig selv. De negative tanker patienten har om sig selv har ofte rod i tidligere oplevelser og erfaringer.

Kognitiv terapi kan således også give en mulighed for en ny forståelse af nederlag og vanskeligheder, man har oplevet tidligere i sit liv. Det er således ikke bare at lære at "tænke positivt", noget som den deprimerede patient jo netop ikke kan.

 

    home   sitemap     
home  sitemap