Hvad er en alkoholiker?

En alkoholiker er en person, der drikker så meget alkohol, at det påvirker livskvaliteten negativt - drikkeriet koster andet eller mere end penge, f.eks. ægteskab, job, helbred.....

Hvad er alkoholisme?

Alkoholisme er den tilstand en person befinder sig i, når alkoholen kontrollerer personen - i stedet for det omvendte. Alkoholikeren har mistet herredømmet over flasken.
Kun 3 % af de personer der søger behandling for alkoholisme, kan sammenlignes med "bumsen på bænken" - flertallet er mennesker, for hvem alkoholen har fået en alt for dominerende plads i  tilværelsen.
Se blandt andet WHOs definition på alkohol-afhængigheds-syndrom her

Hvorfor drikker alkoholikeren?

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker satser job, økonomi, familie og helbred - blot for at drikke i fred.

Alkoholisme kan kort beskrives som en fysisk allergi kombineret med en psykisk trang.

Alkoholisme påvirker ikke kun alkoholikeren; men også familien, venner og kollegaer.

Ofte beder man alkoholikeren om "at tage sig sammen"; men det hjælper ikke. Uanset hvor meget han eller hun anstrenger sig, fortsætter drikkeriet. Det er som
med tynd mave - viljestyrke alene hjælper ikke mod tynd mave. En alkoholiker skal have hjælp udefra - fra andre personer - ofte professionelle terapeuter.

Det værste man kan gøre ved alkoholisme er ikke at gøre noget.

Resumé

Denne hjemmeside handler om alkoholisme. Udvikling, symptomer og behandling, samt omgivelsernes - herunder arbejdspladsens - reaktion på alkoholisme. 

Hjemmesiden er udgivet af en person, der blev ædru i 1995.

Klik på teksterne til venstre for at få større overblik, eller hent en udskrift af hele indholdet.

 

  home  sitemap   fremad  
 home  sitemap fremad