Tilbagefald

Tilbagefald forekommer desværre. Med tilbagefald menes, at alkoholikeren begynder at drikke igen. Det viser sig alt for ofte, at alkoholikeren forbavsende hurtigt når op på et betydeligt antal daglige genstande, hvorved livsførelsen igen kommer ud af kontrol.

Nedenfor findes en række symptomer på begyndende tilbagefald. De kommer ikke i rækkefølge, numrene er udelukkende for lette overskueligheden; men man skal være opmærksom på antallet af samtidige symptomer.

 1. Ængstelse for dit velvære
 2. Benægtelse af at din sygdom opstår igen
 3. Ubøjeligt løfte om din ædruelighed
 4. Forsøg på at pålægge andre din ædruelighed
 5. Forsvar for din alkoholisme
 6. Overdrevet adfærd … arbejde … arbejde … arbejde
 7. Impulsiv adfærd … overreagerer i visse situationer
 8. Tendens til at være ensom
 9. Optagethed … tænker KUN på en ting
 10. Mindre depressioner
 11. Mangel på konstruktiv planlægning
 12. Dine planer begynder at mislykkes … urealistiske planer
 13. Intetsigende dagdrømme og ønsketænkning … fantasiverden
 14. Følelsen "Jeg har forsøgt at gøre mit bedste; men det nytter ikke"
 15. Umodne ønsker om at være lykkelig
 16. Periode, hvor du føler dig forvirret
 17. Irritation over venner, AA gruppen m.m.
 18. Let til vrede
 19. Uregelmæssige spisevaner
 20. Ligegyldighed … uinteresseret
 21. Uregelmæssige sovevaner … sover for meget/for lidt
 22. Fremskredne mangler i den daglige rutine
 23. Alvorlige depressioner
 24. Uregelmæssig deltagelse i behandling eller i AA møder
 25. Følelsen af at "jeg er ligeglad" opstår
 26. Åbenlys afvisning af hjælp fra andre
 27. Utilfredshed i det daglige … med livet m.m.
 28. Følelsen af magtesløshed og håbløshed opstår
 29. Selvmedlidenhed
 30. Begynder at lyve bevidst
 31. Målrettede tanker mod selskabsdrikkeri
 32. Total mangel på selvtillid
 33. Urimelig følelse af harme
 34. Afbrydelse af alle former for hjælp eller behandling
 35. Overvældende følelse af ensomhed, frustration, vrede, spænding m.m.
 36. Begynder at drikke kontrolleret
 37. Kontroltab … du vender hurtigt tilbage til din bund, eller havner længere nede i sumpen

Hvis du havner i et tilbagefald, anbefales det hurtigst muligt at søge kontakt med personer, der har et indgående kendskab til alkoholisme, f.eks. andre ædru alkoholikere, eller behandlingshjemmet, hvis du har været i behandling.

 

tilbage  home  sitemap   fremad  
tilbage home  sitemap fremad