Hvad koster en Minnesotakur?

Alle Minnesota behandlingshjem - i Danmark - drives for private midler. Derfor betales alle Minnesotakure privat.

Prisen for en behandling inkluderer som regel afgiftning, primærbehandling (5-6 ugers døgnbehandling) efterbehandling og et kursus for familien. Sidstnævnte er vigtig, da rollerne i familiemønstret ændres med alkoholikerens ændrede adfærd.

Prisen varierer; men ligger i prislejet 60-85.000 for en døgnbehandling. Nogle gange betaler alkoholikerens arbejdsplads for behandlingen - eller yder et lån på lempelige vilkår - i andre tilfælde betaler alkoholikeren selv. 
En del arbejdspladser har sundhedsforsikringer, der også dækker behandling for alkohol- eller pillemisbrug.

Familie og venner er ofte villige til at hjælpe økonomisk, ligesom banker sjældent er helt afvisende, når der drejer sig om behandling for alkoholisme. 

I nogle tilfælde hjælper kommunen økonomisk. Der henvises til Indenrigsministeriets hjemmeside http://www.im.dk/publikationer/alkoholomr/html/kap02.htm; men reglerne tolkes forskelligt fra kommune til kommune - ofte anvendes paragraf 82 i "Lov om aktiv socialpolitik".

 

 

tilbage  home  sitemap   fremad  
tilbage home  sitemap fremad