Hvorfor hedder det Minnesotakur?

Minnesotakuren blev "opfundet" i staten Minnesota i begyndelsen af 50'erne. Man havde fra medicinsk side gjort mange forsøg på at hjælpe alkoholikere uden held, og var nødt til at forsøge "noget nyt". Man oprettede tre behandlingscentre og tog udgangspunkt i Anonyme Alkoholikeres program. Anonyme Alkoholikere startede i 1935 og havde allerede ved Minnesotakurens tilblivelse hjulpet mange til en bedre tilværelse.

Man "vedtog" at betragte alkoholisme som en sygdom i sig selv. Alkoholikerens adfærd er dysfunktionel og nedbrydende på grund af misbruget. Man koncentrerede sig i højere grad om omsorg end helbredelse.

Som noget helt enestående ansatte man nogle personer der var medlemmer af Anonyme Alkoholikere. Disse personer var ansat som "counselors", hvilket bedst oversættes med rådgivere. Disse counselors deltog aktivt i behandlingen af alkoholikere.

Man udarbejdede derefter et behandlingsprogram, der bestod af samtale i små grupper med counselors, foredrag og praktisk arbejde (rengøring, tøjvask, opvask, havearbejde m.m. - simpelthen nødvendigt af økonomiske årsager). Netop denne kombination viste sig hensigtsmæssig. Den oprindelige Minnesotakur varede 60 dage + afgiftning. Historien er faktisk meget mere spændende, og kan læses i en brochure udgivet af DCAA "Minnesota Modellen" af Daniel J. Anderson. Brochuren kan downloades som PDF fil fra DCAAs hjemmeside.

Ofte kaldes en Minnesotakur også en 12 trins behandling, fordi kuren tager udgangspunkt i Anonyme Alkoholikeres såkaldte tolv trin. Denne behandlingsform har, med visse modifikationer, vist sig effektiv på andre områder. 12 trins behandling kan også anvendes ved medicin- og narkotikamisbrug.

 

tilbage  home  sitemap   fremad  
tilbage home  sitemap fremad