Fra forbrug til misbrug

De fleste mennesker drikker alkohol i mange anledninger.

En alkoholiker vil bevidst oftere og oftere søge en anledning til at drikke, eller måske ligefrem skabe en anledning - eller krise - for at have en undskyldning for at drikke. I begyndelsen er det blot en "bajer" i ny og næ, og det har "man" vel ret til. Efterhånden bliver lysten til en ret, som igen afløses af et behov - et behov for den afslappede følelse alkohol ofte kan give. Lysten til denne følelse af afslappet velvære bliver stadig større, og alkoholikeren vil ofre stadig flere ressourcer for at opnå denne tilstand.

Alkohol virker i små mængder opkvikkende, i større mængde sløvende. Alkohol er effektivt til at hæve stemningen og udmærket som "krisemedicin" i kortere perioder. Længere tids konstant påvirkning af alkohol vil efterhånden vise sig i omgangen med andre, i hjemmet, på arbejdspladsen og i omgangskredsen. Alkoholforbruget er kommet til at koste andet og mere end penge, og et begyndende misbrug er startet.

Alkoholikeren gennemlever en lang række følelser, der efterhånden nedbryder selvtillid og selvrespekt. Vejen nedad er ofte tidskrævende, kostbar og mod slutningen smertefuld.

Udviklingen kan kort beskrives som:

------------------------------------------------------------------------------------>

Alkoholikeren føler sig

frustreret

vred

krænket

forfulgt

misforstået

svigtet

mismodig

flov

skamfuld

Alkoholikeren udvikler

benægtelse

fordomme

fokusering på det negative

konfliktsky

falsk stolthed

ubearbejdede følelser

manglende realitetssans

paranoia

Alkoholikeren mister

tillid til alle andre

job

familie

venner

selvtillid

selvrespekt

livslyst

Behandling går kort sagt ud på at give alkoholikeren selvtilliden, selvrespekten og dermed også livskvaliteten tilbage.

Dette gøres blandt andet ved at indse egne begrænsninger og muligheder, samt et mere realistisk syn på tilværelsen. Behandlingen går også ud på "at være tilstede i sin egen tilværelse" og at håndtere kriser uden brug af alkohol.

 

tilbage  home  sitemap   fremad  
tilbage home  sitemap fremad