Alkoholisme opfattes som en sygdom i mange lande

Den amerikanske lægeforening American Medical Association (AMA) vedtog i 1956 at anerkende alkoholisme som en sygdom. Sygdommen er:

 • Kronisk
 • Fremadskridende
 • Uhelbredelig
 • Dødelig

Sygdommens vigtigste kendetegn er:

 • Kontroltab, hvilket vil sige manglende evne til at bestemme hvornår og hvor meget der skal drikkes.
 • Blackouts, alkoholikeren husker intet - absolut intet - fra en kortere eller længere periode. Alkoholikeren opfører sig normalt; men kan altså intet huske. En meget chokerende oplevelse.
 • Abstinenser som svedeture, indre spændinger, angst, uro, stærke rystelser - især på hænderne. I svære tilfælde forekommer delirium tremens med stærke rystelser, desorientering og hallucinationer.
 • Sygdom betyder en ufrivillig tilstand.

 • Den repræsenterer summen af abnorm opførsel udvist af en gruppe individer. 

 • Denne opførsel er associeret med et specifikt fælles karaktertræk, hvad der får disse individer til at afvige fra normen, 

 • og derved giver dem et handicap

Andre definitioner findes på næste side.

Alkoholisme forekommer i alle samfundslag og i alle kulturer. Sygdommen går ikke i stå, når den først er kommet - den udvikler sig hele tiden. Man kan ikke helbrede alkoholisme; men man kan bremse sygdommens udvikling.

Alkoholisme er en kompliceret sygdom. Ofte er der alkoholisme i familien, hvilket tyder på, at den kan være genetisk betinget. F.eks. er 7% af befolkningen i Sydeuropa disponeret for alkoholisme, medens tallet er 15% for Skandinavien og 40% for Nordamerikas oprindelige befolkning. Opvækst og social arv lader også til at spille en rolle.

Det viser sig endvidere, at alkoholikere har et stof THIQ, Tetra-hydro-iso-quinoline i hjernen. Det dannes og oplagres i hjernen under nedbrydningen af alkohol. Hos ikke-alkoholikere dannes ikke THIQ. THIQ er et af de mest stemningsændrende stoffer, der findes overhovedet! Under 2. verdenskrig blev der forsket i stoffet, for at bruge det som smertestillende middel; men stoffet skabte alt for stor afhængighed. 

THIQ teorien tillægges ikke særlig betydning blandt forskere nu om dage, fordi der ikke er nogen "enkel" eller entydig forklaring på, hvorfor nogle mennesker bliver alkoholikere.

Med tilladelse fra DCAA bringes her teksten fra folderen "THIQ - den biokemiske forbryder".

 
THIQ - DEN BIOKEMISKE FORBRYDER

I filmen »The Disease Concept of Alcoholism« fortæller dr. David L. Ohlms, M.D., følgende om stoffet THIQ, der kun findes i hjernen hos kroniske alkoholikere:

»l lægevidenskaben kendes en mængde sygdomme, hvor der kan være tale om en prædisposition i familien. Hos diabetikere, f.eks., er der i høj grad tale om en prædisposition. Noget lignende er måske tilfældet med hjertesygdomme. Når lægevidenskaben lægger mærke til, at der er en prædisposition for en eller anden sygdom, vil den også interessere sig for, om der skulle være en kemisk unormalitet til stede hos de mennesker, der får denne sygdom. Er der tale om en sådan unormalitet hos kroniske alkoholikere? Vi mener, at vi de sidste 10 år er nået frem til erkendelsen af et biokemisk stof hos alkoholikere. Her får De beretningen om, hvordan dette gik til:

Det begyndte i Houston i Texas. En forsker var i færd med at udføre lægevidenskabelige forsøg i forbindelse med kræftforskning. Til disse forsøg skulle der bruges friske hjerneceller. Det er ikke så ligetil at få fat i sådanne celler; der er jo ingen forretninger, hvor det er muligt at købe den slags. Forskeren tog derfor ud sammen med politiet tidligt om morgenen til lossepladser og lignende steder for at se efter, om der skulle være sprittere, der var døde i nattens løb. Disse menneskelig blev så kørt til det hospital, hvor den pågældende arbejdede med forsøgene i forbindelse med kræftforskningen.

En dag sad forskeren i hospitalets kantine sammen med flere kolleger. De kom ved denne lejlighed til at drøfte de resultater, som forskningen indtil nu havde givet. Det var under denne samtale, at forskeren pludselig udbrød: »Jeg troede sandelig ikke, at disse sprittere tog heroin.« De andre læger var vant til at tage imod sprittere på hospitalets skadestue, så de lo ad denne bemærkning. »Hør nu her«, sagde de, »disse mennesker tager bestemt ikke heroin. De har ikke engang råd til at købe en flaske billig vin.

Forskeren, der nu vendte tilbage til laboratoriet, var kommet på sporet af et eller andet; hun havde fundet et stof i hjernen hos kroniske alkoholikere, et stof, der er nært beslægtet med heroin. Dette stof har længe været kendt af lægevidenskaben. Det kaldes Tetra-hydro-iso-quinoline, eller for nemheds skyld blot THIQ. Når et menneske får en injektion af heroin, vil noget af dette stof nedbrydes og blive forvandlet til THIQ.

Men disse sprittere havde jo ikke indtaget heroin. Og alligevel havde de stoffet THIQ i deres hjerneceller. Hvordan kunne dette være gået til? I de efterfølgende år blev der forsket meget for at finde ud af dette.

Vi forlader nu forskeren og dennes opdagelse og går over til noget mere indviklet. Bliv nu ikke forskrækket. Det er ikke så svært. Men det er nødvendigt med en smule biokemi.

Når et menneske, der ikke er alkoholiker, indtager alkohol, vil det hurtigt blive elimineret fra legemet via leveren; det tager Ca. én time at få elimineret én drink. I leveren bliver alkohol først omdannet til acetaldehyd. Dette er et meget giftigt stof, og hvis det blev bygget op inde i os, ville vi blive alvorligt syge, ja, vi kunne dø af det. Men naturen hjælper os, så at vi kommer af med dette stof meget hurtigt. Naturen omdanner det meget omhyggeligt til eddikesyre. Derefter sker der endnu et par omdannelser - og eddikesyren forvandles til kuldioxid og vand. Kuldioxiden udskilles gennem lungerne og vandet gennem nyrerne. Dette er, hvad der sker, når mennesker, der ikke har sygdommen alkoholisme, drikker. Den samme proces finder også sted for alkoholikerens vedkommende. Men hos disse mennesker kommer der endnu en proces, en ekstra kemisk proces.

Det, som forskeren i Houston opdagede, er siden blevet bekræftet på mangfoldige måder. Hos alkoholikere er der en lille smule af det giftige stof acetaldehyd, der ikke bliver fjernet. Dette giftige stof går til hjernen, hvor det - efter at have gennemgået en meget kompliceret proces - forbliver i form af det omtalte stof THIQ. Videnskabsmænd har gjort mange fascinerende opdagelser med hensyn til dette stof.

Som det første kan det nævnes, at stoffet dannes direkte i hjernen, og det dannes kun hos alkoholikere, der drikker; det findes ikke i hjernen hos andre mennesker, der drikker alkohol.

For det andet kan det nævnes, at stoffet THIQ i meget høj grad er afhængighedsskabende (addictive). Under 2. verdenskrig anvendte man dette stof i forbindelse med dyreforsøg. Man ledte efter et stof, der var mindre vanedannende end morfin som smertestillende middel, og begyndte så at anvende THIQ. Dette stof viste sig at være fortrinligt til at tage smerterne; men det var alligevel ikke muligt at anvende det til mennesker. Man fandt snart ud af, at det var langt mere vanedannende end morfin. Lægevidenskaben måtte derfor helt undlade at anvende dette stof; det blev lagt på hylden, hvor det så fik lov at ligge og samle støv.

Det tredje fascinerende træk ved THIQ har også med addiction at gøre. Som I måske ved, er der visse rotter, som det er umuligt at få til at drikke alkohol. Sæt disse rotter over i et bur, hvor der er en skål med vand, hvori der er en lille smule vodka. Rotterne nægter at drikke det. De vil bogstaveligt talt dø af tørst, hellere end at gå med til at drikke alkohol. Men hvis man tager de samme rotter og indgiver dem blot en ganske ubetydelig injektion af stoffet THIQ i hjernen, vil dyrene øjeblikkeligt foretrække alkohol frem for vand. De vil styrte af sted gennem buret for at nå hen til det sted, hvor de kan drikke vand, der er tilsat vodka. Det er i virkeligheden sådan, at rotterne bliver mere og mere tilfredse, jo mere alkohol man blander i vandet. Vi har således taget rotter, der slet ikke brød sig om alkohol, og forvandlet dem til alkoholiske rotter. Alt hvad der behøvedes var blot en smule THIQ.

Andre dyreforsøg er foretaget med aber, der i medicinsk forstand er vore nære animalske slægtninge. Vi har erfaret, at så snart dette stof THIQ er injiceret i en abes hjerneceller, så forbliver det der. Det er muligt at holde en abe fri af alkohol i 7 år, i hvert fald. Når så aben aflives efter disse 7 år, og hjernen undersøges, viser del sig, at dette sælsomme stof THIQ stadig er der. Delte får os til at tænke på den progression, der er så velkendt for sygdommen alkoholisme. Tænk på de mennesker, der har været ædru i 10 eller 25 år, og så pludselig begynder at drikke igen? Alkoholikeren vil øjeblikkeligt fremvise nøjagtigt de samme symptomer, som da han drak for 10 eller 25 år siden, og det er ikke så mærkeligt. Mennesker, der er alkoholikere, bærer stadig stoffet THIQ i sig, ligesom tilfældet var med de menneskeskabte alkoholiske aber og rotter«.

Uddrag af filmen og foredraget »The Disease Concept of AIcoholism af David L. Ohlms, M.D Copyright 1983. Udgivet af Gary Whiteaker Company, Inc., 615 South Belt West, Belleville, Illinois 62221, U.S.A.

Nedennævnte litteraturvejledning er for de mennesker, der søger videnskabelig dokumentation for de synspunkter, som dr. Ohlms fremsætter i foredraget. De nævnte artikler er at finde i bogen »Alcoholism, Clinical and Experimental Research Vol. 2, No. 2 (April 1978)«.

ALCOHOLISM: CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH VOL. 2, NO. 2 (APRIL 1978)

The Synaptic Properties of Some Tetrahydroisoquinoline Alkaloids

Gerald Cohen, Ph.D. P. 121

Identification of an Isoquinoline Alkaloid atter Chronic Exposure to Ethanol

Murray C. Hamilton, M.Sc., Kenneth Blum, Ph.D.,

Maurice Hirst, Ph.D. P. 133

Tetrahydroisoquinolines in the Brain:

The Basis of an Animal Model of Alcoholism

R. D. Myers, Ph.D. P. 145 

Oversat og trykt med tilladelse af dr. Ohlms og

forlaget Gary Whiteaker Company Illinois.

© Copyright DCAA 1987

 

 

 

tilbage  home  sitemap   fremad  
tilbage home  sitemap fremad