Co-alkoholisme - medafhængighed - omgivelsernes adfærd

En person, der drikker, påvirker sine omgivelser. Som tommelfingerregel er fire andre personer direkte påvirket at drikkeriet - oftest selvfølgelig ægtefællen. 
Rollerne i familiemønstret ændrer sig efterhånden, og "alle spiller med" på alkoholikerens præmisser. Prøv evt. at udføre "Elefanttesten"

Co-alkoholisme betyder, at man tilsidesætter egne behov for at tilgodese alkoholikerens

Familie, venner og kollegaer er ofre for co-alkoholisme, det vil sige opfører sig co-alkoholisk.

De nærmeste omgivelser lever efterhånden i konstant utryghed. Alkoholikerens humør svinger meget og omgivelserne "tilpasser" sig - mere eller mindre ubevidst: 

  • for ikke at skabe strid

  • for at undgå problemer

  • for ikke at skade samarbejdet

  • alkoholikeren er fantastisk, når vedkommende ikke har drukket

  • kontrollerer alkoholikeren

  • påtager sig alkoholikerens arbejde

  • undskylder alkoholikerens opførsel

  • dækker over alkoholikeren

  • forsvarer alkoholikeren

  • påtager sig skylden for alkoholikerens drikkeri (typisk ægtefælle og børn)

Alkoholikeren vil hævde, at vedkommende ikke har noget problem. Netop benægtelse er et meget stort  problem. Man hjælper ikke ved konstant at give efter for  - efterhånden urimelige - krav.

 

tilbage  home  sitemap   fremad  
tilbage home  sitemap fremad