Intervention - 
hvordan overbeviser man en alkoholiker om, at behandling er nødvendig

Ofte er man nødt til at overbevise alkoholikeren om, at behandling er nødvendig. Familien er ved at gå i opløsning over alkoholikerens misbrug; men alkoholikeren mener ikke selv at have noget problem. Andre gange griber arbejdspladen ind og forlanger, at enten går alkoholikeren i behandling alternativt afskediges vedkommende.

I sådanne tilfælde, kan man med held foretage en intervention. En intervention er en indgriben, hvis formål det er, at få standset alkoholikerens ødelæggende drikkeri. Det er meget vigtigt at hele processen foregår med værdighed og på en sådan måde, at ingen taber ansigt - derfor er det vigtigt at en specialuddannet person planlægger og forestår selve interventionen. 
Enkelte større firmaer har egne specieluddannede medarbejdere - i de fleste tilfælde foretages interventionen med hjælp af terapeuter fra behandlingsstedet.
Deltagerne i interventionen - pårørende og/eller kollegaer - har på forhånd - uden alkoholikerens vidende - aftalt sted og tidspunkt for interventionen, samt hvad der skal ske og hvornår. Målet med interventionen er, at få alkoholikeren i behandling.

Direkte konfronteret med sit alkoholproblem - og konsekvenserne heraf - er alkoholikeren tilbøjelig til at gå i behandling - især når behandling tilbydes her og nu.

Oftest ender en intervention med, at alkoholikeren køres i behandling. Der er på forhånd pakket en kuffert med de nødvendige ting (hvis der er tale om døgnbehandling). Alkoholikeren har en række undskyldninger for ikke at tage i behandling netop nu - derfor skal man have taget højde for alle situationer (f.eks. pasning af hunde/katte) - det er vigtigt at alkoholikeren kommer i behandling, netop når han er motiveret. 

Arbejdspladsen behøver ikke, at få kendskab til interventionen, hvis familien selv sørger for det. Alkoholikeren vil være sygemeldt. I de tilfælde, hvor arbejdspladsen foretager interventionen, er familien inddraget på forhånd. Alkoholikeren er borte fra hjemmet i en periode.

I mange tilfælde er familien bange for at foretage en intervention. Bange for alkoholikerens reaktion, fordi familien er gået bag ryggen på ham. Ofte føler alkoholikeren selve interventionen som en befrielse. "Katten" er så at sige sluppet ud af sækken - og der er endda en løsning ligefor. Derfor lykkes interventionen.

En datter har skrevet et brev til sin far umiddelbart efter, at datteren havde været med til en intervention som bragte faderen i behandling. Brevet kan ses her - læs det! 
Interventionen endte med, at faderen kom i en succesfuld behandling. 5 uger senere var han tilbage hos familien - til et nyt liv.

Den nu afdøde forfatter Jørgen F. Nissen indførte intervention i Danmark, og viede en stor del af sit liv til netop denne proces. Jørgen F. Nissen har i bogen "Den usynlige elefant" grundigt beskrevet processen, og har endvidere udviklet "elefanttesten".

 

 

tilbage   home   sitemap   fremad
 tilbage home  sitemap fremad